Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe "KANIA" Aleksandra Kania w Rychlikach, 14-411 Rychliki, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5821244332, REGON 002797215 podpisało umowę od dofinasowanie projektu pt: „Wsparcie PPHU "KANIA" w prowadzeniu działalności gospodarczej
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Wnioskodawca uzyskał w ten sposób w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, możliwość dotowania bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do kwoty 197212.86 zł.